Vše, co je nutné vědět o cestovním pojištění

Na co si dát pozor?


Pozor si dejte na nízké limity léčebných výloh. Z nich se hradí léčba, ale i  repatriace, která se může pohybovat v milionech Kč.

Sjednejte si i pojištění odpovědnosti. V případě vámi způsobené škody, nebo zdravotní újmy  ji pojišťovna uhradí za vás.

V Itálii na horách je pojištění odpovědnosti povinné a bez něj hrozí pokuta a odebrání skipassu.

Máte-li v plánu si v zahraničí půjčit auto, sjednejte si pojištění spoluúčasti. V rámci cestovního pojištění vyjde násobně levněji, než prostřednictvím autopůjčovny. 

V případě pojistné události, pokud to situace umožní, volejte asistenční linku vaší pojišťovny.

Chovejte se odpovědně. Případně si připojistěte toleranci k alkoholu, který je ve výlukách pojišťoven často skloňovaným slovem. 

Byla by chyba si myslet, že cestovní pojištění, nebo pojištění obecně je všech případech samospásné, a pokud jsme si ho uzavřeli, ochrání nás před dopadem všech nepříjemných událostí. Není to tak, nikdy to tak nebylo a nebude. Jsou případy, kdy i skvělé pojištění v nejvyšší variantě situaci nezachrání, ale je jich minimum v porovnání se situacemi, kdy pojištění zmírní, nebo zcela eliminuje finanční dopady způsobené nějakou nahodilou událostí. Pokud už k takové události může dojít, pak i to nejlepší cestovní pojištění je jen polovina mince. Tou druhou je naše vlastní, zodpovědné chování. V praxi to znamená třeba používání ochranných pomůcek, řízení jen těch dopravních prostředků, na které máme oprávnění, byť by nám ho v půjčovně půjčili i bez něj (v ČR smíme řídit skútr do objemu 125 ccm na oprávnění typu B, ale například v Řecku se stejným oprávněním smíme řídit skútr jen do objemu 50 ccm). Znamená to i zvýšenou ostražitost v případě konzumace alkoholu, nebo dalších látek s podobným účinkem, zodpovědnost v případě výpravy do neznámého terénu a spoustu dalších situací, které můžeme vhodným a včasným úsudkem sami ovlivnit. Nejvyšší míru jistoty tak nabídne jen vhodně zvolené pojištění v kombinaci se zodpovědným chováním


Ve zkratce... Nejlepší řešení pro mě?

Pro naprostou většinu cestujících mohou být skvělou volbou cestovní pojištění od AXA Assistance, nebo Direct pojišťovny. Oba produkty jsou si velmi podobné, mají dostatečně vysoké limity krytí, dokonce nabízejí i podobný rozsah připojištění. Velmi rozumné je vždy zvolit pojištění odpovědnosti, případně autoasistence, nebo pojištění spoluúčasti půjčeného vozidla, pokud máte v plánu cestovat vozem. Výhodou AXA assistance je, že si navíc lze připojistit toleranci při požití alkoholu. Toto Direct nemá, ale zase si ho narozdíl od pojištění AXA Assistance můžete sjednat i během započaté cesty, pokud jste na to zapomněli před odjezdem. Chystáte-li se na dlouhou cestu po Evropě vlastním autem, pak může být vhodnou volbou Europe Assistance díky největšímu limitu na repatriaci nepojízdného vozu. A v případě zapůjčení auta z půjčovny s vyšší spoluúčastí, než 1000 Eur pak lze zvolit připojištění jen tohoto rizika u Defend Car Hire. Samozřejmě v kombinace se sjednaným cestovním pojištěním. Osobně nejčastěji volím právě AXU, případně Direct a pokud je to nutné, pak připojišťuji spoluúčast půjčeného auta u Defendu. Ale to jen v případech, pokud není na výběr auto se spoluúčastí do 1000 Eur, to pak stačí AXA, nebo Direct a připojistit si toto riziko v rámci jejich cestovního pojištění. Jestliže jedu někam dále a na delší dobu, pak vždy volím nejvyšší variantu krytí. Týden v zahraničí mě tak vyjde o několik stovek dráž, ale ten pocit jistoty je k nezaplacení, zvlášť, když štěstí od neštěsí může oddělovat jeden malý krůček. Pokud bych potřeboval strávit v zahraničí delší dobu, než standardně pojišťovny nabízejí, volil bych ČSOB pojišťovnu. Ta umožňuje pobyt v zahraničí až 365 dní v kuse, bez nutnosti návratu domů, tak jak to má řada ostatních pojišťoven. Toto pojištění lze sjednat online, vyberete pouze dlouhodobé pojištění a variantu dlouhodobý pobyt, nikoliv opakovaný.

V odstavcích níže se pak můžete dozvědět zajímavosti i nástrahy u jednotlivých rizik, připojištění a pojišťoven. Doporučuji přečíst celé a pozorně, protože kdo je připraven, není překvapen.  


Evropský průkaz zdravotního pojištění absolutně nestačí.

Průkaz zajišťuje pouze nezbytně nutné ošetření v rozsahu dostupném občanům dané země. Což nemusí nutně znamenat bezplatném rozsahu. Rozsah a nutnost spolupodílet se na lékařské péči se také liší dle konkrétní země a navíc se týká jen nemocnic a zařízení zapojených do veřejné péče. Například v Rakousku je zhruba polovina nemocnic soukromých a v případě vážné události je pacient převážen do nejbližšího zařízení, nikoliv do nejbližšího ve kterém lze uplatnit průkaz zdravotního pojištění. Průkaz samozřejmě nekryje ani repatriace, zásah horské služby, transport vrtulníkem, odpovědnost za škody a újmu na zdraví apod. Spoléhat se na EPZP tak může jen člověk, který má na kontě nepotřebné miliony korun. Na druhou stranu EPZP garantuje v zemích EU například porod za stejných podmínek, jako by měla místní rodička. Což ale zdaleka nemusí znamenat bezplatně.

Ce je hrazeno z léčebných výloh cestovního pojištění?

Léčebné výlohy jsou na cestovním pojištění ta nejdůležitější položka. Právě z ní jsou hrazeny náklady na zdravotní péči. Co to ale znamená v praxi? Často se jedná o vyšetření, ošetření, nebo stabilizaci stavu. Pokud situace není nezbytně nutná, další léčba může probíhat až po návratu do vlasti už ve standardním režimu lékařské péče. Samozřejmě, pokud je nutná například operace, nebo urgentí a závažný zákrok, pak proběhne na místě a je také hrazen z léčebných výloh. Stejně tak jako následná repatriace, je-li nutná. A protože taková operace v zahraničí snadno může dosáhnout milionových částek a následná repatriace zrovna tak, vyplatí se mít limit léčebných výloh sjednaný na co nejvyšší částku. 5 milionů může být málo, 50 by mělo s velkou rezervou stačit na všechny myslitelné případy a 100 milionů, 500 milionů, nebo neomezený limit pak budou dostačovat vždy a jsou spíše reklamním lákadlem. 

Pojišťovny s nejvyšším krytím léčebných výloh:

Nepodceňovat repatriace

Repatriace znamená převoz, nebo transport zpět do ČR. Může se jednat o převoz vozu, zraněné, nebo nemocné osoby, nebo v nejhorším případě tělesných ostatků. 

V případě repatriace vozů bych volil limit alespoň 100.000 kč. Ten by měl být dostatečný pro většinu běžných případů a cest autem do obvyklých destinací. Nejčastěji jsou auta do ČR dopravována z Rakouska, Itálie,  Španělska a Chorvatska. Zmíněný limit by měl být dostatečný i pro dopravu nepojízdnéh vozu například z Norska, Švédska a dalších zemí. Cenu transportu kromě vzdálenosti ovlivňuje i stav vozu (pojízdný/nepojízdý/po havárii), jeho velikost, ale třeba i počet překážek na cestě, což může být například nutnost použít trajekt. Při sjednání pojištění je dobré dbát i na to, aby zdánlivě dostačující limit na asistenční služby nebyl třeba kvůli sublimitu u repatriace nižší.

Pokud se v případě repatriace osobního vozu bavíme o desítkách tisíc, pak repatriace osob ze zahraničí se zcela běžně pohybuje v jednotkách milionů korun, zvlášť pokud repatriace probíhá letecky. Pojišťovny například proplatily 2 miliony za reptriaci z Argentiny, nebo Indonésie, 1,5 milionu za urgentní převoz po vážném zranění dolní končetiny z Bali, nebo 3 miliony korun za transport kvůli zlomené noze v Kyrgystánu. Pokud se k repatriaci připočítají i náklady na poskytnutou péči, pak celková částka často dosáhne i dvojnásobku.

Jak vybrané pojišťovny kryjí repatriace osob?

 • Uniqa - od 5 do 25 milionů Kč dle zvoleného tarifu
 • AXA Assistance - do celkového limitu léčebných výloh
 • Union pojišťovna - do výše skutečných nákladů
 • Europe Assistance - do výše sjednaných léčebných výloh

Jednorázové x celoroční cestovní pojištění

Cestovatelé chystající se na delší pobyt v zahraničí často narážejí na problém maximální délky trvání pojištění, které často bývá ohraničeno 45 - 60 dny, případně v některých případech 90. Avšak ani to nemusí stačit, pokud máte v plánu roční i delší pobyt. Ačkoliv většina pojišťoven nabízí roční pojištění, nejedná se o nepřetržitý pobyt v zahraničí, ale o možnost opakovaného výjezdu do zahraničí, které ale nesmí být delší, než uvedené časové ohraničení jednoho výjezdu. Poté vždy musí dojít k návratu domů. Existují ale i řešení, pro případy, kdy je plánovaný pobyt delší, například na celý rok a to bez nutnosti návratu.

Opravdu celoroční variantu nabízí ČSOB pojišťovna. Ta umožňuje pobyt v zahraničí až 365 dní v kuse, bez nutnosti návratu domů. Toto pojištění lze sjednat online, vyberete pouze dlouhodobé pojištění a variantu dlouhodobý pobyt, nikoliv opakovaný. 

Výluky z pojištění

Ani sjednané cestovní pojištění s dostatečnými limity nemusí znamenat, že pojišťovny náklady léčby, transportu nebo odpovědnost za způsobené škody uhradí. Na vině mohou být výluky, tedy situace, na které se pojištění nevztahuje.  Pokud pojistná událost nastane úmyslně, pod vlivem alkoholu, návykových látek, nebo například i řízením dopravního prostředku bez patřičného oprávnění, pojišťovny mohou plnění výrazně snížit, nebo zamítnout zcela. Porušení zákona, účast v bojích, páchání trestné činnosti apod. snad ani není potřeba zmiňovat. Neplnění ze strany pojišťovny může ale zapříčinit i neoznámení události asistenční službě.

Přehled některých výluk a škod:
 • chronická onemocnění
 • onemocnění a komplikace vzniklé před odjezdem
 • těhotenství od určité doby. Nejčastějí od 26.-28. týdne těhotenství
 • události ve vyšší nadmořské výšce, než na kterou se pojištění vztahuje
 • účast v konfliktech, demonstracích
 • událost vznikla v souvislosti s jadernými riziky
 • událost vznikla v souvislosti s páchanou výtržností
 • událost vznikla v důsledku úmyslného jednání
 • škodní událost vycházející ze zanedbané zdravotní péče (zanedbaná prevence u zubního lékaře apod.)
 • nedodržení postupu řešení vzniklé události. Odmítnutí léčby, transportu apod.
 • cesta do klimaticky nehostinných podmínek, jako pouště, arktické oblasti, pralesy apod.
 • lyžování mimo vyznačené sjezdovky

Pojišťovna také může odmítnout plnit za léčbu, která je vzhledem k situaci vhodná, avšak lze ji aplikovat i po návratu. Výše uvedený výčet výluk není zdaleka kompletní a v každé pojišťovně se může mírně lišit. Je proto vhodné se s nimi seznámit v pojistných podmínkách dané pojišťovny.

Chronická onemocnění

Chronická onemocnění jsou obvykle předmětem výluk, ale také být nemusí. Často jsou pojišťovny ochotny pojistit i takové případy, kdy 6-12 měsíců před odjezdem (délka závisí na podmínkách dané pojišťovny) bylo takové onemocnění stabilizované. To znamená, že nebylo nutné v této souvislosti vyhledat lékaře, upravit léčbu, nebo změnit medikaci. Pokud chronicky nemocnému vzniknou v zahraničí z této příčiny potíže a bude muset být léčen, velmi pravděpodobně bude pojišťovna požadovat potvrzení, že do zahaničí odcestoval ve stabilizovaném stavu. Pro tyto případy je více než vhodné opatřit si potvrzení od lékaře o tom že stav onemocnění před odjezdem byl stabilizovaný. Pozor také na to, že pokud už pojišťovna chronické onemocnění pojistí, pak to může být jen v nejvyšším tarifu nabízeného pojištění. 

Jak je to s cizinci a cestovním pojištěním?

Pojišťovna obvykle neplní v případě, pokud událost nastane v zemi, jejíž cestovní pas pojištěná osoba vlastní, nebo v zemi, v níž je účastníkem veřejného zdravotního pojištění. To může být potenciálně problém pro cizince, kteří pracují v ČR a jsou zde účastníky veřejného pojištění a jedou na návštěvu do své vlasti. Tam mohou být z veřejného pojištění odhlášeni, nicméně stále vlastní pas této země a tudíž mohou být předmětem výluk. V takových případech je vhodné se u pojišťovny individuálně informovat. Například Generali Česká pojišťovna uhradí případnou škodu i cizinci, který je v České republice účastníkem veřejného zdravotního systému a cestuje do země, jejíž pas drží, nebo v ní má evidované trvalé bydliště. Platí však podmínka, aby do veřejného pojištění přispíval alespoň 6 měsíců. AXA Assistance podmínku 6 měsíců neuplatňuje, stačí, aby cizí státní příslušník do systému přispíval. 

Kdy informovat asistenční službu?

V případě úrazu, nebo nemoci vždy a je to jedna z povinností uvedených v pojistných podmínkách. Vyhnete se tak situaci, kdy se necháte ošetřit v zařízení, nebo způsobem, který by pojišťovna neschválila. Mohlo by tak dojít k porušení pojistných podmínek a následnému uplatnění výluky. V případě škody na majetku se kontaktováním asistenční služby rovněž nic nezkazí, ale v praxi často dostačuje opatřit si na místě veškeré nutné podklady a událost nahlásit až po návratu. Jako příklad poslouží třeba krádež osobních věcí. Na místě kontaktujete policii, věc ji nahlásíte, policie Vám vyhotoví protokol a ten spolu s popisem události a případně dalšími informacemi nahlásíte pojišťovně. Nebudete-li si ale jisti, volejte asistenční službu vždy. Výjimkou pak jsou samozřejmě situace, kdy jste například v bezvědomí, nebo Váš stav jiným způsobem kontakt asistence neumožní. Záleží na konkrétní pojišťovně, jak se k problematice kontaktování asistenční služby staví. Některé pojišťovny pojistné plnění vyplatí i v případě, že asistenci nekontaktujete, ale jen do stejné výše, jako by plnily, pokud byste se řídili jejím doporučením. Mohou být ale i pojišťovny, které mají nekontaktování asistenční linky ve výlukách. Takovou pojišťovnou je například Direct. 

Jaké doklady pro hlášení pojistných událostí potřebujete?

To se liší podle události, ke které došlo. V případě krádeže bude nutný protokol policie, v případě dopravní nehody protokol policie a fotografie z místa nehody a v případě ošetření veškeré doklady o uskutečněné léčbě a uskutečněných platbách za ni. Nebudete-li si jisti, kontaktujete asistenční linku pojišťovny. 

Kolik a za co reálně pojišťovny platily

Na řádcích níže se můžete přesvědčit, že nesjednané, nebo nedostatečně sjednané cestovní pojištění se může velice prodražit. A to se bavíme o nákladech za léčbu, případně repatriaci. Pokud bychom v zahraničí někoho vážně zranili, například při lyžování, škoda se snadno vyšplhá do jednotek milonů, ale i výše. Na vině jsou jednak náklady na léčbu této osoby, ale i následné odškodnění za ušlý zisk a snížené společenské uplatnění atd. Nejvyšší plnění, které se mi v této souvislosti podařilo dohledat bylo uhrazených 19 milionů korun za těžké zranění způsobené skokem do bazénu. Skokan bohužel dopadl na hlavu jiné osoby a způsobil ji vážné zranění páteře s trvalými následky.

Rakousko:

Zlomená noha při lyžování: 500.000 Kč ošetření + 125.000 Kč transport vrtulníkem

Egypt:

Zlomená klíční kost, oštření + převoz do ČR: 1.200.000 Kč

Hospitalizace, vysoký krevní tlak: 430.000 Kč

Turecko:

Infarkt: 1.350.000 Kč

Chorvatsko:

Zlomená noha: 110.000 Kč

Kyrgystán:

Zlomená noha, repatriace: 3.000.000 Kč

Bali:

Ošetření dolní končetiny a repatriace: 1.500.000 Kč

Tahiti:

Zápal plic, hospitalizace + repatriace: 7.400.000 Kč

Kypr:

Zánět žaludku s pobytem na JIP: 300.000 Kč

Tunisko:

Převoz do ČR: 520.000 Kč

Spojené Arabské Emiráty:

Zlomenina končetiny a převoz do ČR: 900.000 Kč

Bulharsko:

Úpal a několikadenní hospitalizace: 360.000 Kč

Španělsko:

Operace tlustého střeva: 250.000 Kč

Výron v kotníku: 190.000 Kč

Řecko:

Zlomená noha a převoz do ČR: 620.000 Kč

Srdeční příjhoda: 450.000 Kč

USA:

Zlomený kotník: 300.000 Kč

3 dny v nemocnici s plicní embolií: 1.500.000 Kč

Operace slepého střeva: 500.000 Kč

Nejčastější zdravotní komplikace Čechů v zahraničí

10 % všech problému tvoří problémy se zuby. O procento méně četné jsou problémy se žaludkem, o další procento méně pak následují dýchací potíže. Drobné úrazy tvoří také 8% všech případů, a kolem 11% se jedná o zlomeniny končetin. Výplatu pojistné částky za zlomeninu asi prevencí před odjezdem ovlivnit nemůžeme, ale například u problému se zuby ano. Pokud hrubě zanedbáváme pravidelné, preventivní návštěvy zubaře, může se stát, že pojišťovna pojistné plnění sníží, nebo nevyplatí.  

Jak kryjí zubní ošetření vybrané pojišťovny?

 • Uniqa - do výše léčebných výloh
 • Slavia - do 30.000 Kč
 • Kooperativa - do 30.000 Kč
 • AXA Assistance - do 20.000 Kč

Cestovní pojištění v těhotenství

Sjednat si cestovní pojištění v těhoteství lze, ale všechna rizika jsou kryta jen do určité doby. Většina pojišťoven nekryje rizika spojená s těhotenstvím po 26.-28. týdnu. Vstřícnější je v tomto směru pojišťovna Allianz, která kryje až do 32. týdne. Pokud například nastávající maminka v zahraničí onemocní, nebo se zraní, pojišťovna ji uhradí léčbu, případně transport jen v případě, že tato nemoc, nebo zranění nebude mít souvislot s těhotenstvím. Případný porod, potrat, těhotenská vyšetření apod., krytá po uplynutí uvedené lhůty krytá nejsou. A v případě rizikového těhotenství nejsou krytá vůbec. Samozřejmě i v případě rizikového těhotenství bude v případě události, netýkající se těhotenství pojistné vyplaceno. Porod tedy cestovní pojištění nekryje nikdy, ale v rámci EU je porod krytý Evropským průkazem zdravotního pojištění. Občanka EU tak v EU může porodit v libovolném státě a dostane se jí stejné péče, jako místním. Myslet je ale potřeba na to, že v jiných zemích se za porod mohou platit výrazně vyšší částky jako spoluúčast. Létat letadlem by se ale po 36. týdnu nemělo vůbec a letecké společnosti také mhou mít odlišná pravidla pro přepravu těhotných a od určitédoby těhotenství mohou vyžadovat potvrzení od lékaře, jinak mohou odmítnout vpustit těhotnou pasažárku na palubu letadla.    

Jak dlouho kryjí pojišťovny rizika spojena s těhotenstvím?

 • Allianz - do 32. týdne
 • ERV - do 28. týdne
 • Direct - do 26. týdne
 • Uniqa - do 26. týdne

Co se stane, když si cestovní pojištění sjednám až po odjezdu?

Pojištění by dle pojistných podmínek většiny pojišťoven mělo být sjednáno před nastoupením na cestu. To znamená před odjezdem. Pokud dojde k jeho sjednání až po odjezdu, lze to, ale většina pojišťoven uplatňuje karenční dobu 3-7 dní. To znamená, že pojištění začne platit až po této době od opožděného sjednání. Za čekací dobu si pojišťovny neúčtují pojistné. Allianz a Direct a případně některé další pojišťovny jako počátek platnosti pojištění považují čas zaplacení smlouvy. V případě nutnosti sjednat pojištění ze zahraničí bych se zaměřil na tyto pojišťovny. Je však počítat s tím, že pokud by došlo k pojistné události, pojišťovny budou prověřovat, zda sjednání pojištění ze zahraničí nebylo účelové. 

Karenční doba vybraných pojišťoven:

Na co pozor na horách

Pojištění při cestách na hory má také svá specifika a omezení. Nejčastěji se mluví o nadmořské výšce, ve které pojištění ještě platí. Pro většinu lyžařských zájezdů by standardní pojištění mělo platit, protože běžně se sjezdovky nenacházejí nad tímto limitem. Nyjvyšší položená sjezdovka v Evropě má necelých 3.900 m.n.m., ale to určitě není obvyklá výška sjezdovek. Ale pokud víte, že se budete pohybovat opravdu hodně vysoko, je dobré pojišťovnu vybírat i podle tohoto faktoru.  Během lyžování pak je samozřejmé, že se nesmí lyžovat v terénu mimo vyznačenou sjezdovkuNěkteré pojišťovny rozlišují i kategorie ferrat, které kryjí a které už ne, to je dobré ověřit před letní dovolenou v horách. Stejně tak zvýšení nadmořské výšky připojištěním rizikových sportů, se může týkat jen turistických aktivit, ne lyžařských. To je také dobré před cestou ověřit.

Do jaké výšky kryjí vybrané pojišťovny?

 • ERV - do 3.500 m.n.m.
 • Allianz - 3.000 m n.m., připojištění rizokových sportů do 5000 m n.m.
 • VZP pojišťovna - 3.000 m n.m., připojištění rizokových sportů do 5000 m n.m.
 • Generali Česká pojišťovna - do 3.500 m.n.m
 • Union pojišťovna - bez limitu
 • AXA Assistance - 3.500 m.n.m., připojištění rizikových sportů až 5.000 m n.m. pro turistiku

Zásah horské služby

Zásah horské služby v případě zranění není to samé, jako pátrání horské služby po ztracené osobě. V případě plánovaného pobytu na horách si tak ověřte, zda pojištění zahrnuje i pátrací akci. Pátrací akce horské služby běžne vyjde do 20.000 kč, ale v případě zapojení vrtulníku částka výrazně narůstá. Zásah vrtulníků běžně může vyjít od 30 do 150 tisíc v závislosti na konkrétní zemi a situaci. Na Slovensku, ve Francii, nebo Itálii by se mohly náklady na vrtulník pohybovat u té nižší hranice, v Německu, Švýcarsku, nebo Rakousku pak zcela určitě u té vyšší.

Jak vybrané pojišťovny nekryjí pátrací akce:

 • ERGO pojišťovna
 • Collonade

Jak vybrané pojišťovny kryjí pátrací akce:

 • AXA Assistance - kryje do limitu léčebných výloh, ale pouze v případě, pokud bylo ohroženo zdraví, nebo život v souvislosti s úrazem (jinými slovy, pokud zároveň nastane pojistná událost) 
 • Uniqa - zachraňovací náklady kryje od 1,5 - 7,5 milionu Kč dle zvoleného tarifu. Bez dalších podmínek.
 • Union pojišťovna - do 1 milionu Kč
 • Kooperativa pojišťovna - do 1 milionu Kč
 • Europe Assistance - do výše limitu léčebných výloh

Pojištění odpovědnosti v Itálii na horách vždy!

Od 1.1.2022 platí v Itálii zákon, který vyžaduje po každém lyžaři a snowboardistovi sjednané pojištění odpovědnosti. Tím se musí při namátkové kontrole i prokázat. Stačí elektronické potvrzení v mobilu, ideálně v angličtině. V opačném případě hrozí pokuta a odebrání skipassu. Nová úprava zákona také zpřísňuje tresty za požití alkoholu na italských sjezdovkách. Do hladiny 0,5 by měl být alkohol tolerován, ale nad tuto hranici už hrozí pokuty řádově v tisících Euro a nad 1,5 promile i vězení. Plnit z pojištění odpovědnosti ale pojišťovna nebude, pokud škoda byla způsobena osobě blízké, nebo osobě, která byla pojištěna spolu s pojištěným.

Vybrané pojišťovny a krytí odpovědnosti:

Cestování do zemí na seznamu MZV

Platnost pojištění může omezit, nebo vyloučit cesta do oblastí, nebo zemí, které jsou výslovně uváděny v seznamu Ministerstva zahraničních věcí. Tyto země nebývají vyjmenované v pojistných podmínkách, ale pojišťovny se v těchto případech odkazují právě na seznam MZV, který bývá v čase aktualizován. Obecně se jedná o země s probíhajícím válečný konfliktem, velmi nestabilní situací, nebo v případě velké přírodní katastrofy. Přesto i do těchto zemí se jezdí. Může jít o vojáky v misích, nebo pracovníky humanitárních organizací, novináře, ale stejně tak i lidi cestujími za prací, příbuznými, nebo dobrodruhy. Za určitých okolností i takové situace pojistit šlo, ale jednalo se o individuální pojištění domluvené a sjednané přímo v pojišťovně. Například pojištění vojáků v misích bylo možné, ale s výrazně sníženým limitem plnění. 

Cestujete-li do oblastí se zvýšeným rizikem, nebo se vydáváte na dobrodružnější cestu, kterou vám běžné cestovní pojištění neumí krýt a přesto nechcete zbytečně riskovat, můžete využít služeb specializované společnosti, u které se lze pořídit krytí na rizikové cesty i dobrodružství. Cena je samozřejmě vyšší, než u běžného pojištění, ale zároveň to může být vhodné, nebo také i jediné řešení, jak být chráněn proti negativním událostem. Přesně na takový typ ochrany se zaměřuje společnost Global Rescue. Ta kromě lékařských kapacit disponuje i pátracím a vyprošťovacím týmem složeným z bývalích členů elitních armádních jednotek. Global Rescue bývá hojně vyžívána vládními organizacemi, top managementem významných firem, ale i jednotlivci, cestujícími do oblastí se zvýšeným rizikem.

Global Rescue ale není a nenahrazuje standardní cestovní pojištění, například neproplácí náklady za léčbu v nemocnicích. Krytá je evakuace z terénu, vyproštění, lékařská evakuace. GR vás umí v terénu najít a do nemocnice přepravit. Velkou výhodou Global Rescue je, že neomezují své krytí na aktivity klienta. Jinými slovy, žádná aktivita není vyloučena, ať už se jedná o parašutismus, heli-skiing, potápění, base-jumping ani další aktivity. Kryté nejsou pouze zásahy v polárních oblastech nad 80. rovnoběžkou severní šířky a pod 60. rovnoběžkou jižní šířky. Zásahy v nadmořské výšce nad 4.600 m.n.m jsou kryté v případě zakoupení balíčku evakuace z vysoké nadmořské výšky. Pokud jsou některé další oblasti vyloučene z krytí, řídí se seznamem amerického ministerstva zahraničí. Které země tam patří si lze ověřit ZDE. Global Rescue tvrdí, že jsou dle svých slov schopni v těchto zemích zajistit zdravotní služby, ale mohou odmítnout vyslání evakuačního týmu, aby neohrozili svůj personál. Nicméně doposud prý neodmítli žádnou misi.

GR zahrnuje i evakuaci z místa v případě přírodních katastrof, občanských nepokojů, teroristických útoků, evakuací nařízených lokální vládou a dalších, podobných událostí. Pro tyto případy je potřeba si přikoupit bezpečnostní balíček.

Global Rescue je společnost sídlící v USA, s pobočkami na dalších kontinentech. Pojistit se u GR může každý, bez ohledu na jeho občanství, nebo národnost. 

Dostupnost zdravotní péče

Jsou situace, kdy ani dobře sjednané pojištění nemusí stačit. Jedná se třeba o situaci, kdy taková péče zkrátka není dostupná, nebo v lepším případě není dostupné ve standardu, na který jsme zvyklí z našich podmínek. V horách v, poušti, nebo pralese nemůžeme očekávat lékařskou péči na úrovni nejlepších evropských klinik, byť bychom ji měli stokrát zaplacenou, nebo pojištěnou. V lepších případech tam bude aspoň nějaká péče. Při takových cestách bude opatrnost a prevence hrát zcela zásadní roli. A prevencí může být i dobře vybavená lékárnička.  

Vliv alkoholu na výši pojistného plnění

Existuje velké množství případů, kdy pojišťovna po zjištění alkoholu v krvi odmítla vyplatit pojistné plnění, nebo ho výrazně snížila. Ale ani v této otázce se nedá paušalizovat. Mohou nastat situace, kdy požití alkoholu nemá vliv na vznik pojistné události. Ta by vznikla s požitím i bez požití alkoholu. Jsou pojišťovny, které příčinnou souvislost zohledňují. Jiné jsou naopak striktní. V případě těch striktních tak i jedno pivo, nebo panák může vyjít velmi draze. Například v případě, kdy si na sjezdovce v Rakousku dáme k obědu pivo, nebo dvě a chvíli poté srazíme jiného lyžaře a zraníme sebe i jeho. Pokud máme pojištěnou odpovědnost za újmu jiným osobám, je možné, že mu naše pojišťovna škodu uhradí, ale pak ji bude vymáhat po nás. To stejné může nastat i v případě nákladů za naši vlastní léčbu. Pokud ale víme, že se občas na dovolené chceme něčeho alkoholického napít, máme možnost zvolit připojištění, které nad hladinou alkoholu v krvi přimhouří oči a do jistého množství této látky v krvi bude k situaci přistupovat, jako by nastala bez alkoholu. Jako první s tímto připojištěním přišla AXA Assistance, která toleruje až 0,8 promile, což jsou asi 4 piva v případě dospělého muže. Pojišťovna VZP začala nabízet obdobné krytí a toleruje až 1 promile a do této úrovně hradí škody jak z léčebných výloh, tak pojištění odpovědnosti. Samozřejmě předpokladem pro výplatu pojistného plnění je, že nebyl porušen zákon. To, že pojišťovna toleruje 1 promile alkoholu v krvi v žádném případě neznamená, že ho bude tolerovat dopravní policie. To samé může platit pro namátkové hlídky v zimě na svahu. V Itálii je tolerováno 0,5 promile, ale třeba v Rakousku je tolerance nulová. Třebaže by Vám pojišťovna při sjednaném připojištění konzumace alkoholu pojistnou událost plnila, hlídka Vás po namátkovém testu na alkohol může vykázat ze svahu, zabavit pernamentku apod. Tak jako v případě lyžování na svahu, i při řízení motorových vozidel různé země k toleranci alkoholu přistupují různě. Například v Itálii je tolerovaná hranice alkoholu v krvi 0,5 promile, ale pojišťovna toleruje 0,8, nebo 1 promile. V případě nehody a zranění ale pojistné plnění vyplatí jen pokud nebude překročena hranice 0,5 promile, protože při vyšší hladině alkoholu v krvi už půjde o porešení zákona. Na Slovensku platí stejně jako u nás v ČR nulová tolerance, tzn. při pojistné události pojišťovna nebude plnit ani pokud se vejdete do 0,5 promile, které by Vám v Itálii prošlo. Co lze v tomto ohledu doporučit jednoznačně je zjištění si před cestou, jak k toleranci alkoholu daná země přistupuje v zákoně, případně si sjednat připojištění, které jeho přítomnost v krvi do jisté míry toleruje. Ale hlavně jako u předchozích i následujících bodů platí prevence a rozumné a odpovědné chování.  

U těchto pojišťoven lze připojistit toleranci k alkoholu:

 • AXA Assistance do 0,8 promile (připojištění Drink povolen, kryje pouze z léčebných výloh, nikoliv odpovědnost, nebo škody vzniklé řízením vozidla)
 • Pojišťovna VZP do 1 promile (pouze v rámci balíčku Nadstandard. Kryje léčebné výlohy, odpovědnost i škody vzniklé řízením vozidla, pokud nebyl porušen zákon dané země)

Pojištění cesty do zahraničí vlastním vozem

V minulém roce (2022) došlo v zahraničí k více než 7 tisícům dopravních nehod, které způsobili Češi. Nejvíce naši řidiči bourali v Německu, Slovensku, Polsku, Rakousku, Itálii a Chorvatsku, plus jeden případ v Ázerbájdžánu, který jde na můj vrub. Nejproblematičtějším měsícem v roce byl z tohoto pohledu červenec. Povinné ručení, nebo správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sice kryje škody způsobené druhým i v zahraničí, ale už horší to může být pro viníka nehody, zvlášť pokud nemá sjednané havarijní pojištění a dostačující asistenční služby. Pomoct v takovém případě může připojištění autoasistence, samozřejmě sjednané před odjezdem do zahraničí. To kryje příjezd asistenční služby na místo, odtah vozidla do servisu, nebo do ČR, případně i sešrotování vozu, pokud je to nutné. K cestě do zahraničí vlastním vozem ještě zmíním nutnost vytisknuté zelené karty ve voze. V ČR je to totiž jinak, stačí nám mít zelenou kartu v elektronické podobě, ale v zahraničí ještě minimálně několik let budou chtít papírovou zelenou kartu. Stejně tak je vhodné v autě mít i jednotný formulář pro záznam nehody a tužku. Formulář platí i v Evropě. Takovým hrubým odhadem lze určit i cenu za odtah nepojízdného vozu. Počítá se cesta tam i zpět a na 1 km můžeme počítat okolo 25 Kč. Limit 100.000 Kč na repatriaci vozu tak zhruba odpovídá odtahu ze vzdálenosti 2000 km od domova. Dalších 2000 km musí urazit odtahová služba k nepojízdnému vozu, tedy celkym 4000 km.

Autoasistence na cestách:

 • AXA Assistance - repatriace vozu do ČR do 55 tis. Kč, náhradní doprava domů, nebo do cíle cesty
 • Europe Assistance - připojištění AutoCare - do 100.000 Kč bez limitu ujetých kilometrů
 • Slavia - repatriace vozu do ČR - limit 3000 km. Počítá se součet cesty tam a upět do ČR
 • Kooperativa - odtah vozu do místa bydliště, nepodaří-li se ho do 48 hodin opravit. Limit 4000 km tam i zpět
 • ČPP - odtah neopravitelného vozidla s limitem 1500 km
 • Generali Česká pojišťovna - limit 75 tis. Kč

Připojištění spoluúčasti u vozů z autopůjčoven

V případě, že si v zahraničí půjčujete auto od standardní autopůjčovny, bude toto auto havarijně pojištěné s tím, že případnou spoluúčast při nehodě budete hradit Vy. Spoluúčast bývá často do 1000 Euro, ale nemusí to tak být vždy, může být i vyšší u dražších aut. V případě nehody pak tuto částku musíte uhradit Vy a škodu nad tuto částku pokryje havarijní pojištění. Nicméně pojistit si lze i tuto úhradu případné spoluúčasti. Jednak to nabízejí samy autopůjčovny, protože je to pro ně velmi výhodné. Cena takového "plného pojištění" ale půjčení vozu výrazně prodraží, může se stát, že i dvojnásobně. Řešením může být připojištění spoluúčasti sjednaném v rámci cestovního pojištění. Já pro tyto případy využívám připojištění od AXA Assistance (Osobně vyzkoušeno, spoluúčast na autě na obrázku AXA plnila). Připojištění kryje spoluúčast do výše 1000 Euro a cenově při týdenní cestě vyjde okolo 200 Kč. Je jen potřeba se ujistit, že tato částka postačuje na pokrytí případné spoluúčasti, nebo vybrat takovou autopůjčovnu, nebo auto, kde to postačuje a spoluúčast není vyšší. Podmínkou samozřejmě je, že se jedná o oficiální autopůjčovnu, automobil řídí osoba, která to má od půjčovny dovolené, má platné řidičské oprávnění a v případě nehody je zavolána policie, je sepsán protokol a nehoda zdokumentována na fotografiích. Což je ostatně potřeba vždy. V případě mojí nehody auto nemohlo pokračovat v cestě dál, veškeré náležitosti, jako fotografie a protokol jsem zajistil a po návratu domů událost pojišťovně nahlásil. Asi do dvou týdnů od nahlášení jsem obdržel na účet pojistné plnění v plné výši.

I v případě pojištění spoluúčasti ale existují výjimky a výluky. Hodně se týkají například Islandu, ale i dalších zemí s divočejší přírodou, nebo podmínkami obecně. Některé půjčovny omezují použití trajektu, nebo zakazují vjezd do určitých oblastí, například v Gruzii, Uzbekistánu, ale i mnoha dalších místech. Je proto více než vhodné seznámit se s pravidly dané destinace a autopůjčovny ještě před odjezdem.   

Kde si lze připojistit spoluúčast:

 • AXA Assistance - připojištění Půjčení vozidla. Kryje do spoluúčasti 1.000 Eur (cca 25.000 Kč). Levnější, obvykle dostačující pro běžné vozy a rizika.
 • DEFEND Car Hire - kryje do spoluúčasti 175.000 Kč, což je zhruba 7.000 Eur. Dražší než AXA, vhodné pro luxusnější vozy a spoluúčasti vyšší, než 1.000 Eur. 
 • Kooperativa - max. limit 10.000 Kč
 • Generali Česká pojišťovna - limit 30.000 Kč (nabízí produkt Europe Assistance)
 • Europe Assistance - připojištění zapůjčení vozidla - limit 30.000 Kč

Připojištění STORNA

Pojištění storna kryje případy, kdy z vyjmenovaných důvodů není možné zakoupenou cestu absolvovat a nastane tak propadnutí zaplacených peněz za zájezd, nebo jednotlivé cestovní služby. Mezi ty vyjmenované důvody ale nepatří to, že si cestu rozmyslíme, nebo se nám nechce a nepatří tam ani lehčí zdravotní komplikace. Naopak ty těžší zdravotní problémy, nebo i nehoda při cestě na letiště, úmrtí cestujícího, spolucestujícího, nebo zahájení rozvodového řízení mezi cestujícími po zakoupení zájezdu už podmínkám pojišťoven pro uznání tohoto připojištění vyhovovat budou. Sjednat toto připojištění si ale lze jen do určité doby před odletem, nebo zároveň jen v omezené době po zakoupení poslední cestovní služby. Cena připojištění se odvíjí od ceny zájezdu, respektive limitu, na který se pojistíme. Pojištění platí pro všechny účastníky cesty do sjednaného limitu. Mezi výlukama bychom v závislosti na konkrétních pojišťovnách mohli najít třeba zamítnutí vstupu do cílové země, zamítnutí čerpat dovolenou v zaměstnání, zdravotní komplikace v souvislosti s chronickým onemocněním, změnu stavu po použití alkoholu a další. I v případě plnění z tohoto připojištění je potřeba počítat s určitou spoluúčastí, nejčastějí okolo 20%. Připojištěním platí pro cesty zakoupené prostřednictvím cestovních kanceláří, ale i jednotlivě poskládané s dílčích služeb. 

Limity a spoluúčast u vybraných pojišťoven:

 • AXA Assistance - limit 500.000 Kč, spoluúčast 20%
 • Allianz - limit 250.000 Kč, spoluúčast 20%
 • Uniqa - limit 300.000 Kč celkově, 100.000 Kč na osobu, spoluúčast 20%
 • Slavia - limit na osobu 25.000 Kč, spoluúčast 20%
 • ČSOB pojišťovna - limit 100.000 Kč, spoluúčast 20%
 • Generali Česká pojišťovna - limit až 150.000 na osobu, možnost volby spoluúčasti 20%, nebo 0%

Připojištění zavazadel

Připojištění zavazadel kryje zavazadla vlastní, nebo majetek zaměstnavatele svěřený do užívání proti vyjmenovaným rizikům a ve vyjmenovaných situacích. Těmi událostmi jsou například zničení, nebo poškození zavazadel živelními událostmi, odcizení z uzamčených prostor, nebo zavazadlového prostoru uzamčeného vozu. Také mezi ně patří loupežné přepadení. Nikoliv krádež, ale loupež. Pokud Vám někdo vytáhne telefon z kapsy v přeplněném MHD a Vy si toho všimnete až na hotelu, pak jste se stali obětí krádeže. Pojišťovací terminologií se jedná o krádež prostou, což je taková krádež, při které nebyla překonána překážka, například zámek, nebo nedošlo k použití násilí. V takovém případě máte smůlu. Pokud ale ucítíte, jak Vám někdo šahá do kapsy pro telefon, chytnete ho za ruku a začnete se s ním přetahovat a on Vám přesto telefon vytrhne a uteče, pak jste se stali obětí loupežného přepadení a pojišťovna velmi pravděpodobně škodu uhradí. Tedy za předpokladu, že doložíte protokol od místní policie s tímto popisem události. Vnímáte ten rozdíl v detailu? I v tomto případě je ale dobré se seznámit s výlukami. Často bývají zavazadla předmětem výluky po dobu, kdy jsou svěřena dopravci. A i uzamčení ve stanu, nebo karavanu bude zřejmě ve výlukách.

Neměli-li jste sjednané pojištění zavazadel, nebo pojišťovna odmítá z nějakého důvodu pojistné plnění za poškozené zavazadlo vyplatit, můžete se stejně jako u odškodnění za zpoždění, nebo zrušení letu obrátit na službu ClaimCloud, která od leteckých společností vymáhá pro poškozené klienty náhradu škody.

Připojištění cesty letadlem

V rámci připojištění si lze sjednat i pojištění cesty letadlem, což zahrnuje obvykle riziko zpoždění zavazadel, nebo zpoždění příletu. Za zpožděné zavazadlo pojišťovna vyplatí maximálně nižší jednotky tisíc korun a za zpožděný přílet zhruba taky tak. Například AXA Assistance Vám vyplatí 5000 Kč, pokud se Vaše zavazadlo zpozdí o 6 a více hodin od doby příletu. Což se Vám samozřejmě nikdy nestane, pokud cestujete jako baťůžkář, protože v takovém případě máte své zavazadlo vždy u sebe na palubě. A i kdyby se Vám to stalo, tak aby pojišťovna plnění v tomto případě vyplatila, tak nesmí být zpoždění způsobené stávkou personálu, nebo se nesmí stát na cestě zpět domů. Pro všechny případy ale nevyhazujte visačky ze zavazadel, pokud byste přece jen takovou zpoždění zavazadel chtěli hlásit. U zpoždění příletu se rovněž prvních 6 hodin nepočítá a poté za každou další máte nárok na 500 kč za započatou hodinu, ale maximálně do limitu 10.000 Kč. 

V případě zpoždění cesty letadlem ale můžete využít i službu ClaimCloud. Mimo to za vás vyřeší i odškodnění zmeškání navazujícího letu, nevpuštění na palubu, zrušení letu, nebo ztrátu, nebo poškození zavazadla. Vše funguje online. Služba ClaimCloud není pojištění, není tedy nutné ji mít sjednanou předem. 

Připojištění veterinární péče o zvíře na cestách

Zdravotní komplikace se nevyhýbají ani zvířecím členům rodiny. Pokud s vámi cestuje do zahraničí váš pes, nebo kočka, je možné i je připojistit a případně tak pokrýt náklady za veterinární léčbu. Toto připojištění je možné sjednat například u Generali České pojišťovny, nebo služby Petexpert. Limit je 30.000 kč a podmínka je, aby tyto náklady byly prokazatelné, tedy bude potřeba záznam o léčbě a potvrzení o platbě za tuto léčbu od místního veterináře. 


Upozornění

Text na této stránce je informačního charakteru, vyjadřuje osobní názor autora a nikdy nemůže nahradit seznámení se s pojistnými podmínkami konkrétního produktu cestovního pojištění, platnými zákony a dalšími předpisy a relevantními zdroji informací a doporučeními a není ani radou a doporučením ke sjednání konkrétního produktu. Slouží výhradně k pochopení a usnadnění orientace v problematice cestovního pojištění. Vychází z dat pojišťoven, jejich procesů, pojistných podmínek, praxe, zákonů a osobní zkušenosti autora i druhých osob. Jako autor veškerého textu, v rámci šíření informovanosti a finanční gramotnosti povoluji text šířit dále, pokud o tom budu předem informován. K tomu postačí email, nebo kontaktní formulář na těchto stránkách.